OBCHODNÍ PODMÍNKY

Cena
Všechny ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.  Ceny za zboží nezahrnují poštovné a balné ani případné dovozní clo. Kupující je zodpovědný za uhrazení případného cla. Platby přijímáme pouze bankovním převodem.

Platba Převodem 

Veškeré údaje nutné pro provedení platby budou kupujícímu zaslány v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Splatnost vystavené faktury je 14 dní. Faktura se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání ve prospěch účtu prodávajícího uvedeném na daňovém dokladu. Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny, prodávající mu zašle email s připomenutím. Pokud prodávající neobdrží platbu nebo individuální zprávu o stavu platby do pěti pracovních dnů od vypršení data splatnosti uvedeného na faktuře, objednávku automaticky zruší.

Dodací podmínky

Zboží skladem se obvykle posílá do 5 pracovních dní, zboží na objednávku má dodací lhůtu 2 týdny, pokud není uvedeno jinak.

– Vnitrostátní doprava – 99 Kč, pouze v rámci ČR, dodání 3-5 dny

– Mezinárodní doprava – 500 Kč, pouze v rámci EU kromě Spojeného království, Kypru, dodání 3-15 dní,  USA, Kypr, Spojené Království – 950 Kč – dodání cca 15 dní

Zahraniční zásilky
Doprava mimo ČR je zajišťována firmami Česká pošta, TNT nebo DPD. Zboží odesílané v rámci EU není zatíženo žádnými poplatky. Zboží zasílané mimo EU může podléhat dovozní dani.

Doručení
Zboží „skladem“  odesíláme do 5 pracovních dnů, zboží na objednávku je obvykle vyrobeno a odesláno v průběhu 2 týdnů.

Výměna a vrácení zboží
Zakoupené produkty můžete vrátit do 14 dnů od doručení objednávky bez udání důvodu. Pokud vrácené zboží nepoškozené, čisté a kompletní, vrátíme Vám peníze převodem na účet. Poštovné za vrácení zboží platí kupující, zboží nelze vracet na dobírku, jakékoli takto vrácené zboží nebude prodávající přijímat.

Zrušení objednávky
Zrušit objednávku je možné, pouze pokud nebyla odeslána. Pokud již byla objednávka odeslána, má prodejce nárok na uhrazení nákladů spojených s expedicí zboží.

Záruka
Délka záruční doby je 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování. Jestliže výrobek poškodil nebo upravil kupující, záruka nebude uznána.

Reklamace
V případě zjištění vad v okamžiku převzetí zboží je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu emailem nebo telefonicky nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky (viz informace v odstavci Výměna zboží nebo Vrácení zboží). V případě pozdějšího výskytu vad pak bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží při přepravě (kupující musí tuto situaci řešit s dopravcem). V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené.

Provozovatel

Ing.arch. Světlana Ciglerová
Úvoz 5, Praha 1, 118 00, Česká republika

tel: +420776044243

IČ: 01666924

Bankovní kontakt:

Komerční banka a.s.

Č.účtu: 1150004520257/0100