Roste brooch Au | 2500 CZK
Roste серьги Au1 | 1800 CZK
Roste серьги Au2 | 1800 CZK
Roste серьги Au3 | 2000 CZK
Roste серьги Au4 | 2000 CZK
Roste серьги Au5 | 2000 CZK
Roste серьги Au6 | 2000 CZK
Roste серьги Au7 | 1800 CZK
Roste серьги Ru | 1600 CZK
Чашка для ристретто | 500 CZK
Чашка для эспрессо с блюдцем | 800 CZK
Чашка | 600 CZK
Чашка с блюдцем | 800 CZK
Кружка | 600 CZK
Молочник | 900 CZK
Чайник | 1800 CZK
Сахарница | 1000 CZK
Миска | 800 CZK
Миска Лилия | 1100 CZk
Блюдо | 2100 CZK
Серебряное блюдо | 3000 CZK
Глубокая тарелка | 750 CZK
Тарелка | 800 CZK
Десертная тарелка | 700 CZK